Nieuws

Alle nieuwsitems openen in (één en hetzelfde) nieuwe venster

21 oktober - Kruising Westzijde (3)

Bekendmaking verkeersbesluit in de Staatscourant inzake intrekken voorrangsregeling fietspad.

26 september - Alsof bassen landen op een zere plek

Het vliegtuiglawaai boven ons hoofd is er al decennialang. Maar dat wil niet zeggen dat we de groei van het vliegtuiglawaai als vanzelfsprekend hoeven te accepteren. De afgelopen maanden hebben wij onze woonomgeving kunnen ervaren zonder vliegtuiglawaai en zonder festivallawaai. Zo kan het dus zijn. 'Landen op een zere plek' (4,4 MB) is een artikel in het blad Geluid geschreven door Frances, de secretaris van onze vereniging.

21 september - Kruising Westzijde(2)

Na uitgebreid overleg met de gemeente is besloten om het besluit niet uit te voeren. In 2021 wordt het wegdek van de Westzijde vernieuwd en voorafgaand daaraan gaan we weer met elkaar in gesprek voor een oplossing waarbij ruimte en veiligheid voor voetgangers wordt meegenomen. Wij zijn blij dat de gemeente ons gehoord heeft.

20 september - ALV uitgesteld

Na een uitgebreide voorbespreking over de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober hebben wij als bestuur besloten om deze niet door te laten gaan. De ontwikkelingen rond corona vinden we niet passen bij een bijeenkomst met een grotere groep mensen, die we bovendien graag afsluiten met een hapje en een drankje. De verantwoording om dat in goede banen te leiden is groot. En als leden die altijd bij onze vergaderingen aanwezig zijn, zich nu door corona belemmerd voelen om te komen, dan schiet de vergadering zijn doel voorbij.

Daarom hebben wij het volgende besloten:

  • We bereiden de stukken van de ALV gewoon voor zoals we hebben gepland;
  • We delen deze digitaal (en waar nodig op papier) met alle leden op of rond 7 oktober;
  • Reacties van leden die daar behoefte aan hebben zijn welkom;
  • Tijdens de ALV van 2021 moeten de leden het gevoerde beleid over 2 jaar formeel goedkeuren.

De leden zijn hierover per e-mail bericht op 20 september 2020

19 augustus - Inspraakperiode evenementenbeleid Amsterdam

Amsterdam heeft het eigen evenementenbeleid geëvalueerd en wijzigingen aangebracht. Daarover kunnen tot 10 september zienswijzen ingediend worden.

In het kort komt het erop neer dat ze het voor bewoners belangrijkste advies dat uit de evaluatie gekomen is, naast zich neerleggen en op de Polderheuvel in Amsterdam vanaf 2012 dance-evenementen formeel toestaan en in Ruigoord na 23:00 uur dancemuziek in de open lucht toestaan. Dat laatste is notabene in strijd met het eigen beleid. Op de homepage van geenN1.nl (bovenste nieuwsitems) kan je hierover meer informatie vinden.

GEEN N1 moedigt omwonenden aan om zelf ook een zienswijze in te dienen zodat Amsterdam ziet hoeveel bewoners hierbij betrokken zijn. Meer informatie over wat dat inhoudt en waar je het naartoe moet sturen kan je daar dan ook vinden. Je kunt op die site ook een kant-en-klare zienswijze downloaden, je naam en adres invullen en dat opsturen als jouw eigen zienswijze.

18 augustus - Update berenklauwen (2)

Rijnland gaat het probleem met de berenklauwen vanaf nu serieus oppakken. Alle locaties zijn in kaart gebracht. In september worden de berenklauwen voor de eerste keer gemaaid voordat ze bloemen krijgen. De steel laten ze deels staan zodat deze kan inregenen en wegrotten. Vanaf volgend jaar gaan ze dat 4 keer in het seizoen doen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat ze afnemen en uiteindelijk verdwijnen.

Rijnland neemt zelf contact op met het recreatieschap, de gemeente Amsterdam en de pachter van de weide langs Zijkanaal F West ten noorden van de dam, over de locaties die onder hun verantwoording vallen, zodat zij daar de berenklauwen tegelijkertijd ook gaan aanpakken.

25 juli 2020 - Update berenklauwen (1)

Op 1 juli hebben wij een melding gedaan bij Rijnland over de toename van het aantal berenklauwen rond onze woonarken en met het verzoek in te grijpen. Vrijdag 24 juli zijn ze begonnen om de berenklauwen te maaien. Op dit moment ligt een deel plat en zijn daarvan niet alle bloemen met zaden afgevoerd. We hopen dat ze maandag verder gaan met maaien en dat alle omgehakte planten (met hun zaden) worden afgevoerd.

23 juli 2020 - Datum ALV

Op woensdagavond 7 oktober houden we onze Algemene Ledenvergadering in het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg. Daar gaan we een zo leuk als mogelijke ALV organiseren binnen de beperkingen van de 1,5 meter-regel. Mochten de coronaregels tegen die tijd worden aangescherpt dan is er altijd nog de mogelijkheid om elektronisch te vergaderen met Zoom. Maar vooralsnog houden we nog even vast aan een vergadering waarbij we elkaar persoonlijk - op afstand - kunnen ontmoeten. Dus zet de datum alvast in je agenda, de details volgen na de zomervakantie.

23 juli 2020 - Onze site is live!

De site van onze bewonersvereniging is live. Met informatie over Zijkanaal F, de geschiedenis van de woonarken, de actualiteiten en met beeld dat voor zichzelf spreekt. Reacties zijn welkom.

7 juli 2020 - Overdracht fietsbrug aan Recreatieschap Spaarnwoude

Zie het Noordhollands Dagblad, de Meerbode en HC Nieuws, aanleiding voor ons om ook de daarin genoemde bestuurders te wijzen op het gebrek aan veiligheid voor voetgangers in onze woonomgeving.

29 mei 2020 - Nieuwe witte fietsbrug

Fietsbrug dekt de lading eigenlijk niet, want de brug is bestemd voor fietsers én voetgangers. En dat is een punt voor omwonenden. Dus laten we vanaf nu zeggen: de witte brug. Of het witte bruggetje zo je wilt.

De oude houten brug is vervangen door een metalen brug. Een mooie ranke brug, met een ronding erin. Gemaakt door Haasnoot Bruggen. Met speciale vermelding omdat we met veel bewondering hebben toegekeken hoe zij deze klus hebben geklaard. Rustig, geconcentreerd, bijna in stilte waren ze aan het werk en toen stond daar in korte tijd ineens een nieuwe brug. Heel knap en mooi om te zien.

Het wegdek van het dammetje is tegelijkertijd ook vernieuwd. En er zijn op verzoek van de bewonersvereniging borden geplaatst die aangeven dat de weg over de witte brug en het dammmetje bestemd is voor fietsers én voetgangers. Het asfalt op het dammetje zou fietspad-rood blijven maar is op ons verzoek weer gewoon grijs geworden. Het is formeel weliswaar nog steeds een fietspad maar tegelijk dus ook een gedeelde ruimte voor beide weggebruikers. Het is voor ons vooral belangrijk dat fietsers hier nu op gewezen worden.

23 mei 2020 - AED

Onze AED-actie bij de Hartstichting is geslaagd. Met veel dank aan alle bewoners die bijgedragen hebben! De laatste donatie was afkomstig van Awakenings en daarmee hebben we het eindbedrag gehaald. Waarvoor ook dank!

De AED is geplaatst op Zijkanaal F West 23, aan de straatkant van de garage, rechts van de witte garagedeuren. Voel je vrij om 'm van dichtbij te bekijken, let wel op de afstap.

20 mei 2020 - Kruising Westzijde (1)

De gemeente heeft een besluit genomen om de veiligheid te verbeteren op de kruising van de Westzijde met het fietspad. Alleen zijn ze vergeten dat voetgangers ook weggebruikers zijn en dat - met het besluit om het fietspad voorrang te geven - het met een fietssnelweg er voor hun juist onveiliger op wordt. Dus heeft onze vereniging een bezwaar ingediend. Dat gelukkig goed door de gemeente is opgepakt dankzij de tussenkomst van onze nieuwe gebiedsmanager. De uitvoering van het besluit staat nu in de wacht en er is inmiddels nogmaals gekeken naar het kruispunt door de verkeersdeskundige van de gemeente. Er volgt een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek met de bewonersvereniging.

13 mei 2020 - Tijdelijke opheffing stremming sluisjes

Dit weekend organiseert de aannemer weer een doorvaarmogelijkheid voor de bewoners van Zijkanaal F. Dit is van vrijdagavond 22 mei (18:00 uur) tot maandagochtend 25 mei (06:00 uur).

24 april 2020 - Nieuwe assistent-gebiedsmanager

Kennismakingsgesprek met de nieuwe assistent-gebiedsmanager Peter de Waard. We spraken ondermeer over de veiligheid van de voetgangers op de fietspaden, de berenklauwen, de overlast van zwemmers, en de mogelijkheden voor subsidie.

21 april 2020 - Dance-evenementen geschrapt

Alle festivals gaan in ieder geval tot 1 september niet door. Dat betekent voor ons dit jaar geen Awakenings, geen Wooferland, geen (6) festivaldagen op N1, geen 3 of 4 festivaldagen op de Polderheuvel in Tuinen van West en geen Solstice, Georgie's en Landjuweel op Ruigoord. Meer over festivallawaai in onze woonomgeving op GeenN1.nl

7 april 2020 - Dit weekend tijdelijke opheffing stremming sluisjes

De doorvaart van de Boezembrug over Zijkanaal F is tijdens de bouwwerkzaamheden van de nieuwe brug afgesloten in verband met de veiligheid. 

Zolang de doorvaart is afgesloten kunnen wij gebruik maken van de tijdelijke steiger bij het oude gemaal, die speciaal voor ons is aangelegd. Zodra bekend is wanneer de nieuwe brug open gaat, brengt de omgevingsmanager van De Nieuwe N200 ons hiervan op de hoogte.

Dit weekend organiseert de aannemer een doorvaarmogelijkheid voor de bewoners van Zijkanaal F. Dit is van vrijdagavond 10 april (18:00 uur) tot dinsdagochtend 14 april (06:30 uur).

6 maart 2020 - Stilte! En helaas geen ALV

Met de lockdown is er stilte in onze woonomgeving, geen vliegtuigen! We horen de wind en de vogels. Het is een wonder.

Maar de lockdown betekent ook dat onze Algemene Ledenvergadering (ALV) dit voorjaar niet kan doorgaan. We richten ons op een datum in het najaar.