21 juli 2023 – Haarlemmermeer gaat onderzoek doen naar basnorm

Antwoord van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer over onze brief over de geluidsoverlast van Awakenings aan de gemeenteraad

De meest recente informatie over festivaloverlast in onze omgeving en in welke gemeente je voor welk evenement jouw klacht kunt melden, vind je op de website van GEEN N1

1 juni 2023 – Nieuwe overlegraad van omwonenden Schiphol van start

Eindelijk krijgen omwonenden van Schiphol weer een stem bij besluiten over de toekomst van de luchthaven en de luchtvaart. Zaterdag start de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), die het kabinet dwingend gaat adviseren. ‘De minister móet straks luisteren.’ Meer hierover in dit artikel van Het Parool en in het nieuwsitem van 25 mei j.l. hieronder.

Wat kunnen wij als bewoners doen voor een gezondere woon- en leefomgeving met minder vervuiling door fijnstof, CO2, stikstof en lawaai van vliegtuigen*?

! Doe een donatie aan Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) op bankrekening NL74TRIO0788935402 en steun daarmee het hoger beroep tegen het krimpverbod. Meer over de stichting in dit interview met de initiatiefnemer van RBV in Het Parool.

! Doe een melding op vliegherrie.nl als je last hebt van vliegtuiglawaai. Je kunt zo vaak melden als je wilt.

Bekijk hier de metingen van NSG over het vliegtuiglawaai boven ons hoofd.

* Enorme milieuwinst Schiphol door corona

30 mei 2023 – Inloopbijeenkomst over grootschalige werkzaamheden in Zwanenburg-Halfweg

Veel wegen in Zwanenburg-Halfweg gaan de komende tijd op de schop. Op 13 juni tussen 19.00 en 21:00 uur organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Zwanenburg. Dan is informatie beschikbaar over stuk of negen projecten die de komende anderhalf jaar spelen. Bewoners en ondernemers van dit dubbeldorp worden uitgenodigd om te komen kijken wat er gaat gebeuren.

De projectleiders van de betrokken projecten, zoals de Oranje Nassaustraat, Polanenkade, Prins Hendrikkade en de Zwanenburg-brug, nemen hun tekeningen en planningen mee. Ze komen op informatiepanelen zodat bewoners en ondernemers met eigen ogen kunnen zien wat er gaat gebeuren. De planningen zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. Het gaat om grote werkzaamheden omdat zowel de riolering als de bestrating van veel wegen hoognodig moeten worden vervangen.

In tegenstelling tot wat de site meldt, is aanmelden welkom maar niet vereist. Belanghebbenden zijn welkom om binnen te lopen.

25 mei 2023 – Van Omgevingsraad Schiphol naar Maatschappelijke Raad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) gaat over in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De ORS is aan de te veel uiteenlopende belangen van de vele verschillende deelnemers ten onder gegaan. De MRS richt zich op de belangen van de bewoners. En de minister heeft zich verplicht om die belangen serieus te nemen.

Dankzij de vele reacties van bewoners heeft de dorpsraad voldoende aanmeldingen gekregen voor de kiespersonen en clustervertegenwoordigers die nodig zijn voor de Zwanenburgbaan. De dorpsraad was de enige partij die daarvoor aanmeldingen heeft aangeleverd, dus de kiespersonen en clustervertegenwoordigers voor de Zwanenburgbaan zullen zeker uit Halfweg/Zwanenburg komen. Voor de Polderbaan zijn meer belanghebbende partijen actief waarvan de dorpsraad er één is, dus hoe die vertegenwoordiging vorm gaat krijgen is nog onduidelijk. Hoe dan ook worden bewoners uit de kern(overlast)gebieden van beide banen straks betrokken bij de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

22 mei 2023 - Berenklauwen Rijnland

Vandaag is Rijnland begonnen met het maaien van de berenklauwen. Iedere 4-5 weken wordt dit herhaald. De wei langs de westzijde 25-33 wordt twee keer gemaaid, na 15 juni.

10 mei 2023 - Berenklauwen Amsterdam

Amsterdam heeft woord gehouden en als eerste dit jaar de berenklauwen op hun gebied gemaaid. Het gaat om het fietspad vanaf de witte brug langs het fietspad richting Amnsterdam.

19 februari 2023 - De eerste glasaal van 2023 opnieuw bij Halfweg

In 2013 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2013 een vispassage geopend bij het gemaal in Zijkanaal F om glasaal en soorten als driedoornige stekelbaars meer mogelijkheden te bieden. En wederom is de eerste glasaal van het jaar gezien in Zijkanaal F.

14 februari 2023 - Inspraak over geluid Schiphol

Na het besluit van het kabinet om de geluidsoverlast van Schiphol aan te pakken en tegelijk de economische (hub)functie te behouden, kunnen belanghebbenden tot 23 februari hun reacties indienen. Goed als bewoners van onze woonomgeving zich laten horen. 'The medium is the message' oftewel de kortste tekst helpt al om onze overlast onder de aandacht te bregen. Ter inspiratie staan onderaan de pagina de reeds ingediende reacties waarbij deze reactie een kleine kritische aanvulling geeft op de toch wel wat optimistisch opgestelde informatie van de overheid.

10 september 2022 - Algemene Ledenvergadering

Zaterdagmiddag 10 september vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. De presentatie kan je vinden op zijkanaalf.nl/presentatie2022.pdf.

1 en 2 augustus 2022 - Gratis festival op de Polderheuvel

Bekijk de flyer, meer op twitter.com/polderhillpride en Stichting Ondersteboven waar je je ook kunt aanmelden voor de activiteiten.

13 juli 2022 - Berenklauwen

Op 3 mei is vanuit onze vereniging contact gezocht met het recreatieschap, Rijnland en de gemeente Amsterdam met het verzoek om dit jaar bijtijds te beginnen met de bestrijding van de berenklauwen. Dat had helaas een langere voorbereiding nodig dan gewenst maar inmiddels staan alle neuzen dezelfde kant op, met dank voor onze inzet.

Rijnland

 • De dam is dit seizoen al een aantal keer gemaaid door Rijnland, waaronder vandaag.
 • De wei aan de Westzijde die overwoekerd is met berenklauwen is deze week deels gemaaid door omwonenden. Er was hier en daar al sprake van zaadzetting dus afwachten was riskant. Inmiddels heeft Rijnland doorgepakt en wordt er als het goed is zaterdag gemaaid. Omdat er dan natuurlijk (veel) meer zaadzetting is hopen we wel dat de aannemer de bloemen gaat afvoeren.

Recreatieschap

 • Het recreatieschap heeft de plek voor de ingang van het Geuzenbos grondig onder handen genomen en ook de plek helemaal aan het einde van de Oostzijde tegenover nummer 23. Geen berenklauw meer te zien.
 • Waar hun gebied grenst aan de dijk langs Westzijde 1-23 zijn de berenklauwen ook al een aantal keer gemaaid.
 • Zelfde plek maar ter hoogte van Westzijde 25-33 gaan ze - nu Rijnland de wei ook gaat maaien - nog aanpakken.

Amsterdam

 • Nadat Amsterdam ons maar bleef afserveren met dat wij onder Zaandam zouden vallen, is het deze week opgepakt en vandaag is er eindelijk gemaaid langs het fietspad van het witte bruggetje naar Amsterdam!
 • De beheerder heeft gebeld en zijn excuus aangeboden voor het misverstand. Volgend jaar wordt het opgenomen in het structureel beheer en moet het lukken om het bijtijds te maaien.

Als het goed is volgt overal nog een maaironde voor de noodbloei in augustus. Zaad is pas volledig ontwikkeld in augustus maar Amsterdam voert nu al de bloemen voor de zekerheid af want er begint hier en daar al zaadzetting.

Qua organisatie lijkt alles nu goed aangepakt te gaan worden. Rest een dringend verzoek aan alle bewoners om de enkele planten te maaien die incidenteel ineens voor hun deur opduiken of in ieder geval de kop met bloemen te kappen en te verwijderen. Voorzichtig, dus met beschermende kleding (en bril) en met beleid uiteraard tegen brandwonden. Maar het is van belang om een plaag te voorkomen.

Meer over de bestrijding van berenklauwen

23 mei 2022 - Droomzomer in Spaarnwoude Houtrak

De vergunningaanvraag van Droomzomer is ingetrokken. De organisatie had het evenement willen houden in Spaarnwoude Houtrak in de maanden juli-augustus. Vanwege de te verwachten gevolgen voor de bereikbaarheid van Zijkanaal F, de geluidsoverlast, de afsluiting van het park, de te verwachten schade aan het park en de lange duur van het evenement hebben wij onze zienswijze gestuurd naar onze gemeenteraad. De aanvraag was in strijd met het bestemmingsplan (punt 10.4.2).

13 mei 2022- Pomponderhoud Remondis

In de weken 21, 22 en 23 doet Remondis pomponderhoud bij onze woonboten. Hierover zijn brieven verstuurd aan de bewoners maar het ziet ernaar uit dat de post een deel niet heeft bezorgd. Dus als je geen brief hebt ontvangen, neem dan zelf contact op met Remondis op T. 0251 29 57 20 om een afspraak te maken.

12 mei 2022- Minder vluchten van en naar Schiphol

Maar wel meer klachten over vliegtuigherrie. En let op: "In de groeiplannen van het kabinet voor Schiphol bepaalt het aantal klachten straks ook of de luchthaven kan groeien." Onze vereniging is donateur van vliegherrie.nl. De klachten die op vliegherrie.nl worden ingediend tellen mee, dus laat je horen als je overlast ervaart!

7 mei 2022 - Protest groei Schiphol

Over precies een week, op zaterdag 14 mei vanaf 11:00 uur 's ochtends, vindt een manifestatie plaats op Schiphol. Om de manifestatie kracht bij te zetten en aandacht te eisen voor de overlast en vervuiling van het vliegverkeer is het belangrijk om met zoveel mogelijk mensen de betoging bij te wonen. Laat zien met je aanwezigheid dat krimp van de luchtvaart niet langer meer een hobby is van een handvol activisten, maar een breed gedragen wens onder de bevolking. Meer hierover op 14meimanifestatie.nl

27 april 2022 - Bezwaar vergunning Awakenings

Vandaag is ons bezwaar tegen de vergunning van Awakenings 2022 ingediend. De vergunning mist de regie van het gemeentebestuur om onnodige geluidsoverlast te voorkomen. Voor woningen met een lage gevelwering, en daar vallen de woonboten in Zijkanaal F onder, dient boevndien de grens van duldbaarheid met 10 dB te worden verlaagd tot 65 dB(A) invallend geluid op de gevel. Meer hierover op geenN1.nl/spaarnwoude

22 april 2022 - Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder - Journaal 2

Uit de nieuwsbrief van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder: Ook het nieuwe kabinet verzaakt haar zorgplicht naar omwonenden van de luchthaven Schiphol. De Tweede Kamer kijkt weg.[...] De ‘vermeende’ economische baten van de luchtvaart wegen nog altijd zwaarder dan de gezondheid van de omwonenden. En dus is er maar één mogelijkheid en dat is de regering aanspreken op hun zorgplicht om omwonenden van Schiphol te beschermen tegen hinder en gezondheidsschade als gevolg van geluidsoverlast en uitstoot door vliegverkeer. En dat is precies wat RBV ook gaat doen.

13 april 2022 - Dijk westzijde krijgt weer schapen

Bart en Dirk Buijs zijn bezig met het opknappen van de dijk naast Zijkanaal F West. Deze heeft lang braak gelegen en zij willen er kleinvee op laten grazen. Doordat er de afgelopen jaren (tuin)afval op is gestort moet de dijk eerst worden opgeschoond. Vraag is daarom om geen (tuin)afval meer over het hek te gooien, ook geen gemaaid gras. De dieren kunnen dan niet goed onderscheiden of er giftige planten tussen zitten en kunnen er dan ziek van worden.

4 april 2022 - Opbouw Awakenings

Awakenings wordt op dit moment opgebouwd. Een deel van het park is van 29 maart tot 26 april afgesloten. Je kunt het park in via de ingang aan de Wethouder van Essenweg ter hoogte van het voetpad naar het station naast Huize Turicum of via de ingang aan de andere kant van het park tegenover de brasserie van Droompark.

grote feesttent is deels opgebouwd met stalen onderdelen in het groen met twee hoogwerkers

4 april 2022 - Pomponderhoud

Het laatste onderhoud aan onze rioleringspompen gedaan in 2019. De gemeente geeft aan dat de oorzaak bij Remondis ligt, gebrek aan capaciteit, Remondis geeft aan dat zij geen opdracht hadden van de gemeente. Maar nu is er gelukkig zicht op een onderhoudsbeurt. Deze staat gepland in mei/juni.

Bij storing altijd direct bellen met Remondis:

 • Overdag T. 0251 - 29 57 20
 • Buiten kantoortijd T. 06 53 32 47 32

3 april - Fazant in tuin Westzijde

fazant in tuin

21 maart 2022 - De luchtvaartsector kan geluidsregels straffeloos overtreden

In 2021 is de helft minder gevlogen en toch teveel vliegherrie veroorzaakt. Gemiddeld was dat 60 dB met meer herrie per vlucht.

11 maart 2022 - Bewonersbrief Awakenings

Op zaterdag 16 en zondag 17 april (in het paasweekend) vindt Awakenings plaats in Spaarnwoude Houtrak. Als het goed is hebben alle bewoners van Zijkanaal F de bewonersbrief van Awakenings ontvangen. Daarin staat ook dat maandag 21 maart om 19:30 uur een bewonersavond plaatsvindt bij Brasserie Buitenhuis maar dat moet zijn Brasserie Halverwege.

4 maart 2022 - Zet robuuste burgerparticipatie op de agenda!

Onze mail aan alle lijstrekkers in de gemeente Haarlemmermeer met het verzoek echte burgerparticipatie op de agenda van de nieuwe coalitie te zetten.

15 februari 2022 - De laatste stadswildernis van Amsterdam

De Bretten Luisterverhaal is een luisterverhaal gericht op avontuurlijke kinderen (en volwassenen). Het luisterverhaal is een initiatief van LabGreen - dat is een groen project van de gemeente Amsterdam die tegelijk ook de Bretten aanwijst als extra zoekgebied voor windmolens - om te stimuleren dat kinderen, en in het bijzonder uit de nabije omgeving van De Bretten, zich bewust(er) worden van de waarde van de natuur. Het verhaal kan je beluisteren op SpotifyVimeo en Soundcloud.

12 februari 2022 - Groene Revolutie Amsterdam

Zaterdag 12 februari om 13:00 uur vond de manifestatie van de Groene Revolutie Amsterdam plaats op de Dam. Bewoners maken zich grote zorgen om het snelle verdwijnen van het groen. Bomen, parken en de natuur kunnen niet protesteren, mensen wel!

11 februari 2022 - Geuzenbos en Bretten windmolen-zoekgebied Amsterdam (3)

Omdat het Geuzenbos en de Bretten onderdeel zijn van het windmolenzoekgebied van Amsterdam hebben wij ook maar meteen onze zienswijze gedeeld inzake het voornemen een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving.

Lees ook over onze zienswijze voor de raadscommissie FED van Amsterdam en hoe het windmolenverhaal voor ons begon

10 februari 2022 - Inspraak Hoofdgroenstructuur Amsterdam

Het concept van de nieuwe Hoofdgroenstructuur van Amsterdam 2050 ligt ter inspraak tot 13 februari. Het Geuzenbos en de Bretten hebben beide de status Natuurpark en Stadsnatuur: 'De gebieden en verbindingen die zijn aangeduid als ‘stadsnatuur’ worden gekenmerkt door een hoge ecologische waarde en vormen de leefgebieden voor plant en dier. Daarnaast leveren ze ecosysteemdiensten, zoals het vastleggen van CO2, het bergen van water en het voorkomen van extreme opwarming. Extensief recreatief gebruik en de beleving van natuur en rust staan voorop.'

Geheel in tegenstelling hiermee zijn het Geuzenbos en de Bretten onderdeel van de windmolen zoekgebieden van Amsterdam. En die ambitie gaat natuurlijk niet samen met de ambitie van de Hoofdgroenstructuur. Wij hebben een zienswijze ingestuurd.

13 januari 2022 - Geuzenbos en Bretten windmolen-zoekgebied Amsterdam (2)

Namens onze bewonersvereniging en Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg hebben wij de raadscommissie van Amsterdam een brief gestuurd met onze zienswijze op eventuele windmolens in onze woonomgeving. De kernpunten zijn: geen windmolens in het Geuzenbos en de Bretten, afhankelijk van de hoogte van de windmolens minimaal 1000-1500 meter afstand van de woningen en voldoende veiligheidsmarge bij de uiteindelijk te hanteren geluidsnorm.

Lees ook over hoe het windmolenverhaal voor ons begon

10 januari 2022 - Strooiplan

De gemeente Haarlemmerliede schijnt altijd alle straten altijd te hebben gestrooid, waaronder dus ook het gehele Zijkanaal F. Onze huidige gemeente pakt het anders aan: 'Zijkanaal F West en Oost zijn enerftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Op dit type weg vindt gladheidbestrijding plaatst als de verkeersintensiteit meer dan 1.500 bewegingen van motorvoertuigen per etmaal is. Dat is bij beide niet het geval. Omdat de strooiwagen de Houtrakkerweg ter hoogte van het station Halfweg-Zwanenburg strooit kan deze zonder veel extra inzet Zijkanaal F West meenemen (want tussen Houtrakkerweg en Weth. Van Essenweg is dat een doorgaande route) zodat op de hellingen die in deze weg zitten gladheid wordt bestreden.' Het is ons helaas niet gelukt om ook de Oostzijde te laten strooien. Daar komt een zoutkist te staan bij de helling naar woonarken.

Strooiplan Zijkanaal F

29 december 2021 - Meld je (gratis) aan bij Recht op bescherming vliegtuighinder

De focus van de kersverse regeringscoalitie ligt op groei van de luchtvaart. Dat dit ten koste gaat van de gezondheid en het welzijn van omwonenden is van ondergeschikt belang. De overheid verzaakt hiermee de plicht om haar burgers te beschermen.

Stichting RBV gaat het Ministerie dagvaarden en zal voor de rechter bepleiten dat er grenzen zijn aan de ziekmakende vervuiling en vliegherrie.

Om te tonen dat deze rechtszaak breed wordt gedragen door omwonenden hierbij het verzoek om je (gratis) aan te melden als Medestander. Dat kan eenvoudig op beschermingtegenvliegtuighinder.nl met de blauwe knop rechts bovenaan ‘IK DOE MEE’. Meer lezen? Zie hun nieuwsbrief van 21 december.

21 december 2021 - Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder - Journaal 1

Lees in de nieuwsbrief van Stichting Bescherming tegen Vliegtuighinder over het antwoord van de minister van I&W op de sommatie van Stichting RBV en alarmerende berichten in het regeerakkoord over Schiphol.

16 november 2021 - Geuzenbos en Bretten windmolen-zoekgebied Amsterdam (1)

Amsterdam onderzoekt een aantal locaties binnen de eigen gemeente voor het plaatsen van 17 windmolens. Westpoort is daarbij de voorkeurslocatie. Onze bewonersvereniging neemt deel aan het inspraakproces dat op dit moment hierover plaatsvindt. Het uitgangspunt van de inspraak is dat de stad haar eigen groene stroom moet opwekken en dat er 17 windmolens moeten komen om dat doel te bereiken. Wij kunnen slechts aangeven waarom die wel of niet in onze woonomgeving zouden moeten komen.

De feiten

Het Geuzenbos en de Bretten zijn respectievelijk zoekgebied en reserve zoekgebied in het plan van Amsterdam voor 17 windmolens van 120/147 meter hoog. Rondom windmolens is vanwege de veiligheid geen vrije toegang, dus als er windmolens komen in deze natuurgebieden in onze woonomgeving, dan zullen deze nog slechts beperkt toegankelijk zijn voor recreanten. De wieken zijn bovendien een gevaar voor vogels en vleermuizen (deze staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten).

Windmolens veroorzaken klachten bij omwonenden door hun specifieke karakter. Er is sprake van slagschaduw van de wieken die bij laagstaande zon ver kan reiken. Windmolens hebben hun eigen typerende geluid zoals het slaggeluid van de wieken en laagfrequent geluid.

Er is op dit moment geen geluidsnorm voor windmolens vastgesteld. Amsterdam gaat voorlopig uit van 47 dB overdag en 41 dB's nachts op woningen. Maar voldoen aan de geluidsnorm zegt weinig over de hinderbeleving van de omwonenden. In Oss namen ze voor de zekerheid een veiligheidsmarge door te kiezen voor een norm van 42 dB Lden.

Zeker is dat de norm een gemiddelde over een heel jaar wordt. Dat betekent dat er veel meer (piek)geluid op woningen is toegestaan dan 47 dB want de windmolens staan stil bij te weinig of te veel wind en dat geeft ruimte om de rest van het jaar meer lawaai toe te staan.

Omdat windmolengeluid bij de omliggende woningen niet herkend kan worden door de meetapparatuur, kan het daar niet gecontroleerd worden en bij klachten dus ook niet gehandhaafd worden. Omwonenden moeten vertrouwen op berekeningen. Deze verzorgt de ondernemer die de windmolens plaatst. Daar is specifieke deskundigheid (en integriteit) voor vereist en kan van alles bij misgaan in het nadeel van omwonenden.

Amsterdam houdt voor de windmolens een afstand van 350 meter van onze woonboten aan.

Ons standpunt

Het belang van groene stroom is (heel) duidelijk. Maar het belang van natuur is ook duidelijk. En dan juist de niet aangeharkte stukken ruige stadsnatuur zoals het Geuzenbos en de Bretten vanwege de biodoversiteit en omdat deze toegangelijk zijn voor recreanten. Groen opofferen voor groene stroom is niet logisch.

Met de groei van datacenters in het land die veel groene stroom gebruiken (Facebook in Zeewolde net zoveel als heel Amsterdam) zijn bewoners sowieso niet erg gemotiveerd om offers te brengen voor windmolens. Want dat is dweilen terwijl de overheid de kraan nog eens extra open zet.

Iets vergelijkbaars geldt ook voor de groei van Schiphol: dat betekent meer vliegtuigen vlak boven ons hoofd en meer CO2. En dan hier ook nog eens windmolens plaatsen voor de reductie van CO2.

De gemiddelde hoeveelheid omgevingsgeluid gemeten over 24 uur vanaf 10 september is op dit moment 58 dB Lden hier aan Zijkanaal F. Als Schiphol weer volop gaat vliegen zal dat gemiddelde verder stijgen. Daar kan het geluid van windmolens niet bij omdat deze extra geluidsoverlast kunnen geven tussen de vliegtuigen in, plus hogere waarden dan de normwaarde van 47 dB suggereert, plus specifiek hinderlijk laagfrequent geluid.

Deskundigen geven aan dat er weinig bekend is over de geluidsoverlast die windmolens van 120/147 meter hoog geven en raden aan om minimaal 1500 meter afstand van woningen aan te houden.

Eens of oneens met dit standpunt? Laat het ons telefonisch of per e-mail weten.

Meer over de plannen op de site van Amsterdam en de petitie van een bewoner (binnen 2 dagen 53 handtekeningen van bewoners in Halfweg). Zijkanaal F neemt deel aan de reflectiefase (dat betreft inspraak en is dus slechts reageren achteraf en betekent geen enkele zekerheid over wat er met onze bijdrage wordt gedaan) over de windmolens in Nieuw West en is mede-ondertekenaar van de brief aan de gemeenteraad over de reflectiefase.

landkaart onze woonomgeving

Groen is het zoekgebied, geel het reserve zoekgebied en de zwarte bolletjes zijn de windmolens die op dit moment al aanwezig zijn.

18 november 2021 - Awakenings dit jaar in Spaarnwoude op 16 en 17 april

De organisatie van het festival Awakenings is van plan om in 2022 vanwege hun 25-jarig jubileum twee edities te organiseren.

Het plan was om het festival in Spaarnwoude met één dag verlengen, naar drie dagen in totaal. Dat bleek echter niet te kunnen. “Toen we hoorden dat een derde dag dit jaar en komende jaren niet mogelijk is, was de maat vol en zijn we gaan zoeken naar andere locaties.”

Het hoofdfestival vindt dit jaar plaats op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het tweede festival wordt gehouden op 'de oude locatie' in Spaarnwoude Houtrak op 16 en 17 april 2022.

6 november 2021 - Geluidswaarden omgeving Schiphol

Op basis van de geluidsmetingen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) bij ons aan Zijkanaal F, staat het dagelijks overzicht Lden met een gemiddeld aantal dB(A) sinds 10 september jl. wisselend 57 of 58 dB(A) per dag. Als we naar de kwalificatie van het geluid op onderstaande kaart kijken, dan is ons gemiddelde ruim boven de 53 dB(A) die als zeer slecht wordt beoordeeld. En ons gemiddelde zal ongetwijfeld stijgen als er weer - zoals voor corona het geval was - de hele dag wordt gevlogen.

schets van bovenaanzicht van de pijlers van de sluisjes met gras bedekt en de doorgang van het water en een voetpad eroverheen

Meer hierover in het artikel Groei Schiphol wint van wooncrisis: ‘70.000 huizen kunnen niet worden gebouwd' in Het Parool van 5 november.

2 november 2021 - Een wandeling langs de tuinen van Halfweg - Het Parool

Elke week staat er een wandeling volgens een ander thema in Het Parool. Deze keer langs het water in Zwanenburg en Tuinen van West.

7 oktober 2021 - Informatie-avond Rijnland

De informatie-avond vond plaats in het dorpshuis in Zwanenburg en was bedoeld om bewoners en belangstellenden te informeren over de werkzaamheden aan de sluisjes volgend jaar. Het doel hiervan is de doorstroming verbeteren. Deze wordt op dit moment nog beperkt door de sluisjes. Bij extreme hoosbuien is dat een probleem. Denk bijv. aan Zwanenburg waar het water zo snel mogelijk weggepompt moet worden om wateroverlast te voorkomen. Door de huidige trage doorstroming bij de sluisjes wordt het kanaal bij de woonarken bovendien bijna leeggetrokken als het gemaal op volle kracht draait. Bijvangst van de werkzaamheden is dat als alles klaar is, het waterpeil in die situatie nog maar hooguit een paar centimeter daalt. In de praktijk kan dit voor de woonarken die nu wel eens scheef liggen, betekenen dat dit verleden tijd is. Meer hierover op Rijnland.net

schets van bovenaanzicht van de pijlers van de sluisjes met gras bedekt en de doorgang van het water en een voetpad eroverheen Schets van de sluisjes (bron Hoogheemraadschap van Rijnland)

13 september 2021 - Algemene Ledenvergadering

Afgelopen maandagavond vond onze ALV plaats in het gebouw van de Muziekvereniging de Eensgezindheid. Fijn dat we daar weer terecht konden en dank aan de aanwezige leden voor een constructieve vergadering!

9 september 2021 - Geluidsmetingen op Zijkanaal F

De komende weken doet de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) onderzoek naar het omgevingsgeluid bij Zijkanaal F. Aanleiding is het inmiddels weer flink aanwezige vliegtuiglawaai in onze woonomgeving. De resultaten plaatsen we op onze site. Je kunt hier ook de audio-opnames van de passerende vliegtuigen afluisteren.

Oproep: doe een melding op vliegherrie.nl als je last hebt van vliegtuiglawaai. Je kunt zo vaak melden als je wilt.

25 augustus 2021 - De informatieavond gaat niet door

Wegens gebrek aan belangstelling gaat de informatieavond over de afsluiting van het spoor vanwege de Formule 1 niet door. Niet zo verassend dat er nauwelijks aanmeldingen binnen komen als de gemeente de direct belangstellenden niet weet te bereiken. Wij hebben de organisator van de avond onze zienswijze gestuurd.

24 augustus 2021 - Informatieavond afsluiten spoorwegovergang tijdens Formule 1

Haarlemmermeer houdt dinsdag 24 augustus vanaf 19.30 uur een digitale informatieavond over het afsluiten van drie spoorwegovergangen in Halfweg tijdens het weekeinde van de Formule 1-races in Zandvoort.

De gemeente wil graag vragen beantwoorden van inwoners die hinder ondervinden van de afsluitingen. Tegelijkertijd wordt gesteld dat ze noodzakelijk zijn. 'Veel bezoekers komen met de trein naar Zandvoort. Om deze bezoekers te kunnen vervoeren, rijden er in beide richtingen drie keer zoveel treinen. Dit komt neer op ongeveer twaalf treinen per uur. Door het intensieve gebruik van de spoorweg in twee richtingen, is er niet genoeg tijd voor het veilig laten passeren van verkeer op de overweg. Om de veiligheid voor al het verkeer, de weggebruikers en de passagiers te garanderen sluit Prorail de spoorwegovergangen.'

Aanmelden voor de digitale informatieavond kan via: verkeerenvervoer@haarlemmermeer.nl.

Onze vereniging stelt voor dat de organisator van de Formule 1 ons een tunnel onder de N200 bezorgt.

14 augustus 2021 - Algemene Ledenvergadering van GEEN N1

Maandag 6 september vindt de eerste ALV plaats van GEEN N1. Meer hierover op geenn1.nl/alv-2021

7 augustus 2021 - Het Parool over de vispassage in Zijkanaal F

Glasalen hebben het overal in ons land moeilijk behalve in Zijkanaal F. Meer hierover in Het Parool

3 augustus 2021 - Vernieuwde Kunstroute Sloterdijk door De Bretten

Volg de audiotour fietsend van Sloterdijk door De Bretten naar Spaarnwoude. Het voert je langs bijzondere kunstwerken in het gebied. Meer op amsterdam.nl

13 juli 2021 - Omwonenden Schiphol lanceren eigen klachtensite

Vanaf nu kunnen omwonenden op vliegherrie.nl meldingen doen over vliegtuiglawaai. Het initiatief wordt gesteund door de Nationale Ombudsman, diverse milieuorganisaties en politieke partijen. In tegenstelling tot het reeds bekende meldpunt BAS is vliegherrie.nl een onafhankelijk en transparant klachtensysteem waar je onbeperkt (en anoniem als je daar prijs op stelt) meldingen kunt doen. Dus help mee om de werkelijke overlast zichtbaar te maken die omwonenden ervaren en laat je horen op vliegherrie.nl zodra je last hebt van vliegtuiglawaai.

6 juli 2021 - Berenklauwen (5)

Bijna gelijktijdig reageren ook Amsterdam en het Recreatieschap eindelijk op onze verzoeken om de berenklauwen op hun territorium te maaien. De mannen uit Amsterdam gaven aan dat volgend jaar de zuidoever naast het witte bruggetje 'gemuteerd' gaat worden. Dan komt die eindelijk op de vaste maailijst te staan. Het recreatieschap heeft met name bij de kruising met het fietspad nog een hele grote groep niet kunnen bereiken, wordt volgend jaar. Het is een project van de lange adem.

Zie de kaart (en foto's) met daarop aangegeven waar de berenklauwen allemaal staan.

29 juni 2021 - Hoe maken we de Houtrak (nog) mooier en toegankelijker?

Recreatieschap Spaarnwoude wil het gebied bij de Houtrak in samenhang met de nabijgelegen Brettenzone en de Tuinen van West ontwikkelen tot een aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig ontvangstgebied voor Spaarnwoude Park. Het biedt op donderdag 8 juli van 10.00 tot 12.00 uur een online bijeenkomst waarin de plannen worden toegelicht. Bestuurslid Mariëtte Sedee en tevens wethouder van de gemeente Haarlemmermeer verzorgt de aftrap. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@spaarnwoude.nl. Meer informatie in ons eerdere bericht over onze deelname aan de werkgroep.

28 juni 2021 - Houtrakpolder niet beschikbaar voor haven Amsterdam

Bij elke gelegenheid van bestuurlijk overleg meldt de gemeente Haarlemmermeer dat de Houtrakpolder groen moet blijven. Alle partijen in de gemeenteraad stellen dat het onacceptabel is de polder te reserveren voor havenactiviteiten. Bij de fusie met de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019 zijn daar ook harde afspraken over gemaakt. Haarlemmermeer wijst er op dat er maar een partij over de Houtrakpolder gaat en dat is de gemeenteraad. 'De Houtrakpolder is niet beschikbaar voor havenactiviteiten. Uitbreiding van het Westelijk Havengebied van Amsterdam richting de Houtrakpolder past niet bij het open en groene karakter van de groene buffer tussen Haarlem en Amsterdam.' Bron: IJmuider courant

8 juni 2021 - Berenklauwen (4)

Vandaag maait Rijnland de berenklauwen op hun terrein voor de tweede keer. Amsterdam en het recreatieschap doen nog niets aan de berenklauwen in hun gebied.

Zie de kaart (en foto's) met daarop aangegeven waar de berenklauwen allemaal staan.

4 juni 2021 - Voetgangers vogelvrij

Dit artikel in Het Parool had zomaar over onze woonomgeving kunnen gaan maar het betreft de negen straatjes in Amsterdam. Het gebeurt dus overal, niet alleen hier bij ons. Interessant om te lezen voor de voetgangers onder ons. De overheid moet echt wakker worden geschud. En daar zetten wij ons dus ook (al langere tijd) voor in. Zie ook het item over de kruising Westzijde/fietspad.

31 mei 2021 - Werkgroep ontvangstgebied Houtrak

Wij hebben deelgenomen aan beide bijeenkomsten van de Werkgroep ontvangstgebied Spaarnwoude Houtrak. Dit betreft de ontwikkeling van het gebied. Meer hierover op spaarnwoude.nl. Binnenkort op deze pagina meer over de schetsen die tijdens de werkgroep door de landschapsarchitect zijn gemaakt. Er is een mooi plan gemaakt en wij hebben de voor ons belangrijke punten onder de aandacht gebracht zoals (velige)ruimte voor voetgangers - zowel in als naar het park (maar ook naar Droompark) toe, struinpaden en de toegankelijkheid van het park/de afsluitingen tijdens de evenementen. Alles wordt meegenomen, daarna is het afwachten wat gerealiseerd gaat worden. Bijvangst: de mededeling dat Awakenings onderzoekt of ze vanaf 2022 kunnen verplaatsen naar het paasweekend.

27 mei 2021 - Inspraak nieuwe evenementenbeleid Haarlemmermeer

'Geluidsnormen zijn er om excessen te voorkomen: ze helpen niet voor een leefbare samenleving.' Hiermee begint onze inspraak bij de raadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer over de nieuwe Nota uitvoeringsbeleid evenementen. De kern van onze boodschap is dat de gemeente beleid zou moeten maken voor dance-evenementen. Zoals het nu is geregeld wordt er maatwerk per dance-evenement tijdens de vergunningverlening ontwikkeld. Wij weten uit ervaring hoe kwetsbaar dit is. Afschuiven naar de vergunningverlening voldoet niet. Vergunningverleners zijn onvoldoende ingevoerd in het technische deel over geluid en kunnen onze belangen niet voldoende meewegen. Pas met beleid voor de meest impactvolle evenementen is er sprake van transparantie, kunnen omwonende participeren bij het ontwikkelen van het beleid en is het voor alle belanghebbenden duidelijk wat ze kunnen verwachten. Meer over onze zienswijze.

11 mei 2021 - Berenklauwen (3)

De meneer van Rijnland doet wat hij belooft en heeft hoogstpersoonlijk alle berenklauwen op zijn grondgebied gemaaid. En daar zijn wij heel blij mee, dus heel veel dank hiervoor! Het is nu wachten op Amsterdam en het recreatieschap, dat zij ook hun verantwoording nemen en de (vele) berenklauwen op hun terrein gaan aanpakken. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Leuk detail, zoek de witte auto op de achtergrond, wij hebben er geen enkel probleem mee dat hij daar staat en waar zou deze meneer anders moeten staan? Maar hij staat dus precies waar de gemeente die drie witte, vreselijke agressief ogende varkensruggen heeft geplaatst opdat er geen auto's meer zouden parkeren. Dikke onzin wat ons betreft. Liever heel af en toe een auto dan altijd varkensruggen die de onveiligheid alleen maar vergroten.

Zie de kaart (en foto's) met daarop aangegeven waar de berenklauwen allemaal staan.

29 maart 2021 - Waterpeil

De afgelopen tijd hebben wij regelmatig te maken met een hoger waterpeil dan wat we gewend zijn. Het normale waterpeil bij het boezemgemaal Halfweg ligt rond de -0,620 NAP. Dat peil 'bewaakt' Rijnland. Daar is een systeem voor ontwikkeld dat op verschillende lokaties het waterpeil binnen het beheergebied meet en dat een gemiddeld waterpeil geeft. Op basis daarvan wordt er gemalen.

Afgelopen zondag was het windkracht 5 met stoten van 7 vanuit het zuidwesten. Een stevige wind dus, maar niets spectaculairs. Op hydronet.nl kan je zien dat het waterpeil om 19:50 uur -0,507 NAP was. Best wel hoog dus. Maar volgens Rijnland niet heel erg zeldzaam en nog altijd binnen de toegestane marge. Desondanks stroomde hier (West 23) voor het eerst (ik woon hier 35 jaar) het water 4 meter de tuin in.

Stuwing van het water door de wind kan heel lokaal een hoger waterpeil geven dat door het meetsysteem van Rijnland niet wordt opgemerkt. Op 13 maart was er ook een stevige wind en was het waterpeil bij ons ook al uitzonderlijk hoog zonder dat dit terug te zien was op hydronet.nl. Sowieso was er de laatste 2 weken regelmatig een (veel) hoger waterpeil dan we gewend zijn.

Rijnland heeft na onze meldingen hierover aangegeven dat ze het gaan onderzoeken. En ze verzoeken met klem aan de bewoners van Zijkanaal F om het ook individueel te melden. Het is net als met geluidsoverlast van evenementen en vliegtuigen: zonder de ondersteuning van (een archief met) concrete meldingen van diverse kanten kan de overheid niet veel voor ons betekenen. Pas als duidelijk blijkt uit een relevant aantal meldingen wanneer hier precies sprake is van ongebruikelijk hoog water, kan er actie worden ondernomen.

Zonodig zal er iets in het systeem van Rijnland aangepast moeten worden zodat ze ongebruikelijk hoog water bij ons in Zijkanaal F kunnen signaleren. Of ze het dan altijd kunnen oplossen is een ander verhaal. Want ons droge voeten geven kan in bijvoorbeeld Gouda leiden tot weer heel andere problemen.

Meldpunt op rijnland.net of bellen met (071) 306 35 35 (bandje helemaal af luisteren, ook bemand buiten kantooruren).

20 maart 2021 - Verslag van onze schoonmaakactie

Het idee was dat we een paar zakken zouden vullen met zwerfvuil, maar het werd een hele berg met volle zakken. Het is een fijn idee dat we goed werk hebben verricht en tegelijkertijd voelt het als een druppel olie op een gloeiende plaat. Om te voorkomen dat er weer zoveel vuil komt te liggen zitten we binnenkort om tafel met het recreatieschap. Voor hulp bij schoonmaken blijven we een beroep doen op onze buurt, met z'n allen is het niet veel werk. Het was bovendien fijn om samen de handen uit de mouwen te steken, en leuk want zo leer je je buren ook weer beter kennen en heb je na afloop een schone wijk!

17 maart 2021 - Landelijke opschoondag

Komende zaterdag is het Landelijke Opschoondag! Onze vereniging heeft zich als deelnemer aangemeld. Verdwaalde recreanten laten hun afval achter aan de Oostzijde bij de entree van het Geuzenbos en er ligt ieder jaar weer nieuw zwerfafval langs het fietspad en in het riet bij het dammetje. Helpen jullie mee met opruimen zaterdag? Je kunt je bij ons aansluiten om 9:30 uur bij de ingang van het Geuzenbos. Je kunt je ook aanmelden als deelnemer op onze actiepagina.

12 maart 2021 - Onderhoud Polderbaan op z'n vroegst op 10 mei klaar

Het groot onderhoud aan de Polderbaan van Schiphol gaat langer duren dan de drie maanden die ervoor zijn uitgetrokken. Volgens de luchthaven vergen de werkzaamheden vanwege de vorst in februari tenminste twee weken meer. Lees meer

11 maart 2021 - Amsterdam plant megawindturbines in Westpoort

Het stadsbestuur van Amsterdam ziet toch af van plaatsing van megawindturbines dichtbij woningen aan de Oost- en Zuidkant van de hoofdstad. Massale protesten tegen de plannen van wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) van GroenLinks hebben effect gehad. De turbines worden nu verspreid over andere delen van de stad, waaronder in het Westelijk Havengebied. Meer hierover in Het Parool en De Telegraaf en de site van Amsterdam met de kaart met de windzoekgebieden. Daar geeft de gemeente ook aan om samen met initiatiefnemers, bewoners en andere belanghebbenden te willen starten met het maken van plannen. Zie ook 'Wie wil die windmolens nog? Bewoners zijn onvoldoende gehoord.'

11 maart 2021 - Bewoners alert op evenementen

Uitgebreid artikel in De Telegraaf over het nieuwe evenementenbeleid van Amsterdam waarover dinsdag gestemd wordt in de gemeenteraad. In 2019 vonden er 51 dagen dance-evenementen plaats in Amsterdam. Het nieuwe evenementenbeleid geeft ruimte aan in totaal 21 dagen dance-evenementen in Ruigoord, N1 en de Polderheuvel in Tuinen van West.

20 februari - Waardebon energiebesparende producten

De gemeente Haarlemmermeer heeft waardebonnen verstrekt aan haar bewoners voor het aanschaffen van LED-lampen, maar wij waren op dat moment helaas bij hun niet beeld. Wij hebben hierover contact opgenomen en de gemeente biedt haar excuses erover aan dat wij de waardebon voor energiebesparende producten niet hebben ontvangen.

De woonbootbewoners kunnen een e-mail sturen met hun adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) aan energie@haarlemmermeer.nl. De gemeente ontvangt jullie aanvraag graag voor aanstaande maandag zodat ze duidelijk overzicht hebben hoeveel mensen nog in aanmerking willen komen voor een waardebon. Er wordt een aparte pot voor ons aangemaakt.

Meer over de actie kan je vinden op energielokethaarlemmermeer.nl/verzilver-jouw-gele-ledwaardebon

Dus wil je ook in aanmerking komen voor een waardebon, vraag deze dan nog dit weekend aan!

18 februari 2021 - Datum bekend voor Awakenings 2021

Awakenings 2021 staat gepland op 11 en 12 september. In januari heeft het demissionair kabinet een garantiefonds van minstens 300 miljoen aangekondigd voor evenementen vanaf 1 juli. Dus als het feest niet doorgaat betalen wij mee aan de vergoeding die zij krijgen.

26 januari Havengebied flirt met Houtrakpolder

Voor de mensen uit Zwanenburg-Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarndam is de Houtrakpolder een geliefde groene buffer tussen het Amsterdamse havengebied en Spaarnwoude. Maar de haven heeft al meerdere malen laten doorschemeren graag uit te willen breiden richting het poldergebied. Meer hierover

30 december 2020 - Zienswijze evenementenbeleid Haarlemmermeer

Onze vereniging heeft een zienswijze ingediend over het concept uitvoeringsbeleid evenementen Haarlemmermeer.

De officiële bekendmaking van 20 november 2020 met de info over het indienen van inspraakreacties/zienswijzen (ook beschikbaar als PDF)

17 december 2020 - Goed en slecht nieuws

Zie de voortgangsbrief en nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen over de Polderheuvel en Ruigoord in Amsterdam. Omwonenden en GEEN N1 hebben successen geboekt maar er zijn ook tegenvallers. Je kunt het lezen in de nota van beantwoording (op pagina 10 en vanaf pagina 23).

Meer over wat dit betekent voor de dance-evenementen op de Polderheuvel en de slaapverstoring in onze woonomgeving vanuit Ruigoord en de tegenvaller van N1.

Dank aan alle bewoners die een zienswijze hebben ingediend - we hebben samen resultaat bereikt voor met name Ruigoord en een beetje voor de Polderheuvel!

16 november - Ontwikkelboek voor de Bretten

Amsterdam heeft zich als doel gesteld om de Bretten tot 2030 toekomstbestendig te maken samen met alle betrokkenen. Daar horen wij als omwonenden bij. In het ontwikkelboek (6 MB) dat hierover is gepubliceerd, lees je hoe ver de plannen zijn. In de video (op 7:20 min) zie je wat de plannen zijn voor Het Laatste Huis aan de Groote Braak. Laat het ons weten als je hier gedachten over hebt!

Zie ook dit artikel in Het Parool

10 november - Uitbreiding Westpoort?

De Amsterdamse haven heeft haar oog laten vallen op de Houtrakpolder. Het groen in buurgemeente Haarlemmermeer komt in het vizier als de haven binnen de Ring-A10 moet plaatsmaken voor de nieuwe wijk Haven-Stad. Meer hierover in Het Parool.

21 oktober - Kruising Westzijde (3)

Bekendmaking verkeersbesluit in de Staatscourant inzake intrekken voorrangsregeling fietspad:

Naar aanleiding van ingekomen bezwaren van bewoners van Zijkanaal F West is gebleken dat de voorbereidingsprocedure niet is verlopen zoals dit voorgeschreven is. De gemeente heeft alsnog met de bewoners van Zijkanaal F West gesproken en aan de hand van de ontvangen signalen is gebleken dat een voorrangsregeling hier niet op zijn plaats blijkt te zijn. Er liggen hier geen aparte voetpaden/trottoirs. Voetgangers delen daardoor de rijbaan met het overige verkeer, lopen op het fietspad en wijken soms uit naar de berm. Hierdoor kunnen zich (potentiële) conflicten voordoen tussen snelfietsverkeer op het fietspad en voetgangers. Op het moment dat het fietspad nu in de voorrang zou worden gezet, ontstaat het risico dat dit knelpunt zich verergert.

De gemeente heeft met de bewoners afgesproken dat bij de komende onderhoudswerkzaamheden, waarbij tevens 30 km/u zal worden ingesteld, wordt onderzocht hoe dit kruispunt precies ingericht wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemeentelijk beleid waarin staat dat het fietspad onderdeel is van een recreatieve route.

26 september - Alsof bassen landen op een zere plek

Het vliegtuiglawaai boven ons hoofd is er al decennialang. Maar dat wil niet zeggen dat we de groei van het vliegtuiglawaai als vanzelfsprekend hoeven te accepteren. De afgelopen maanden hebben wij onze woonomgeving kunnen ervaren zonder vliegtuiglawaai en zonder festivallawaai. Zo kan het dus zijn. 'Landen op een zere plek' (4,4 MB) is een artikel in het blad Geluid geschreven door Frances, de secretaris van onze vereniging.

21 september - Kruising Westzijde(2)

Na uitgebreid overleg met de gemeente is besloten om het besluit niet uit te voeren. In 2021 wordt het wegdek van de Westzijde vernieuwd en voorafgaand daaraan gaan we weer met elkaar in gesprek voor een oplossing waarbij ruimte en veiligheid voor voetgangers wordt meegenomen. Wij zijn blij dat de gemeente ons gehoord heeft.

20 september 2020 - ALV uitgesteld

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober niet door te laten gaan. De ontwikkelingen rond corona vinden we niet passen bij een bijeenkomst met een grotere groep mensen, die we bovendien graag afsluiten met een hapje en een drankje. De verantwoording om dat in goede banen te leiden is groot. En als leden die altijd bij onze vergaderingen aanwezig zijn, zich nu door corona belemmerd voelen om te komen, dan schiet de vergadering zijn doel voorbij.

Daarom hebben wij het volgende besloten:

 • We bereiden de stukken van de ALV gewoon voor zoals we hebben gepland;
 • We delen deze digitaal (en waar nodig op papier) met alle leden op of rond 7 oktober;
 • Reacties van leden die daar behoefte aan hebben zijn welkom;
 • Tijdens de ALV van 2021 moeten de leden het gevoerde beleid over 2 jaar formeel goedkeuren.

De leden zijn hierover per e-mail bericht op 20 september 2020

19 augustus 2020- Inspraakperiode evenementenbeleid Amsterdam

Amsterdam heeft het eigen evenementenbeleid geëvalueerd en wijzigingen aangebracht. Daarover kunnen tot 10 september zienswijzen ingediend worden.

In het kort komt het erop neer dat ze het voor bewoners belangrijkste advies dat uit de evaluatie gekomen is, naast zich neerleggen en op de Polderheuvel in Amsterdam vanaf 2012 dance-evenementen formeel toestaan en in Ruigoord na 23:00 uur dancemuziek in de open lucht toestaan. Dat laatste is notabene in strijd met het eigen beleid. Op de homepage van geen 1.nl (bovenste nieuwsitems) kan je hierover meer informatie vinden.

GEEN N1 moedigt omwonenden aan om zelf ook een zienswijze in te dienen zodat Amsterdam ziet hoeveel bewoners hierbij betrokken zijn. Meer informatie over wat dat inhoudt en waar je het naartoe moet sturen kan je daar dan ook vinden. Je kunt op die site ook een kant-en-klare zienswijze downloaden, je naam en adres invullen en dat opsturen als jouw eigen zienswijze.

18 augustus - Update berenklauwen (2)

Rijnland gaat het probleem met de berenklauwen vanaf nu serieus oppakken. Alle locaties zijn in kaart gebracht. In september worden de berenklauwen voor de eerste keer gemaaid voordat ze bloemen krijgen. De steel laten ze deels staan zodat deze kan inregenen en wegrotten. Vanaf volgend jaar gaan ze dat 4 keer in het seizoen doen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat ze afnemen en uiteindelijk verdwijnen.

Rijnland neemt zelf contact op met het recreatieschap, de gemeente Amsterdam en de pachter van de weide langs Zijkanaal F West ten noorden van de dam, over de locaties die onder hun verantwoording vallen, zodat zij daar de berenklauwen tegelijkertijd ook gaan aanpakken.

Zie de kaart (en foto's) met daarop aangegeven waar de berenklauwen allemaal staan.

25 juli 2020 - Update berenklauwen (1)

Op 1 juli hebben wij een melding gedaan bij Rijnland over de toename van het aantal berenklauwen rond onze woonarken en met het verzoek in te grijpen. Vrijdag 24 juli zijn ze begonnen om de berenklauwen te maaien. Op dit moment ligt een deel plat en zijn daarvan niet alle bloemen met zaden afgevoerd. We hopen dat ze maandag verder gaan met maaien en dat alle omgehakte planten (met hun zaden) worden afgevoerd.

Zie de kaart (en foto's) met daarop aangegeven waar de berenklauwen allemaal staan.

23 juli 2020 - Datum ALV

Op woensdagavond 7 oktober houden we onze Algemene Ledenvergadering in het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg. Daar gaan we een zo leuk als mogelijke ALV organiseren binnen de beperkingen van de 1,5 meter-regel. Mochten de coronaregels tegen die tijd worden aangescherpt dan is er altijd nog de mogelijkheid om elektronisch te vergaderen met Zoom. Maar vooralsnog houden we nog even vast aan een vergadering waarbij we elkaar persoonlijk - op afstand - kunnen ontmoeten. Dus zet de datum alvast in je agenda, de details volgen na de zomervakantie.

23 juli 2020 - Onze site is live!

De site van onze bewonersvereniging is live. Met informatie over Zijkanaal F, de geschiedenis van de woonarken, de actualiteiten en met beeld dat voor zichzelf spreekt. Reacties zijn welkom.

7 juli 2020 - Overdracht fietsbrug aan Recreatieschap Spaarnwoude

Zie het Noordhollands Dagblad, de Meerbode en HC Nieuws, aanleiding voor ons om ook de daarin genoemde bestuurders te wijzen op het gebrek aan veiligheid voor voetgangers in onze woonomgeving.

29 mei 2020 - Nieuwe witte fietsbrug

Fietsbrug dekt de lading eigenlijk niet, want de brug is bestemd voor fietsers én voetgangers. En dat is een punt voor omwonenden. Dus laten we vanaf nu zeggen: de witte brug. Of het witte bruggetje zo je wilt.

De oude houten brug is vervangen door een metalen brug. Een mooie ranke brug, met een ronding erin. Gemaakt door Haasnoot Bruggen. Met speciale vermelding omdat we met veel bewondering hebben toegekeken hoe zij deze klus hebben geklaard. Rustig, geconcentreerd, bijna in stilte waren ze aan het werk en toen stond daar in korte tijd ineens een nieuwe brug. Heel knap en mooi om te zien.

Het wegdek van het dammetje is tegelijkertijd ook vernieuwd. En er zijn op verzoek van de bewonersvereniging borden geplaatst die aangeven dat de weg over de witte brug en het dammmetje bestemd is voor fietsers én voetgangers. Het asfalt op het dammetje zou fietspad-rood blijven maar is op ons verzoek weer gewoon grijs geworden. Het is formeel weliswaar nog steeds een fietspad maar tegelijk dus ook een gedeelde ruimte voor beide weggebruikers. Het is voor ons vooral belangrijk dat fietsers hier nu op gewezen worden.

23 mei 2020 - AED

Onze AED-actie bij de Hartstichting is geslaagd. Met veel dank aan alle bewoners die bijgedra