AED

De bewonersvereniging heeft een eigen AED. Deze hangt op Zijkanaal F West 23 rechts van de witte garagedeuren. Let op de afstap!

Wat is een AED? *

Een AED geeft iemand met een hartstilstand een elektrische schok. Die schok moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. Een AED is een draagbaar apparaat. De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het geven van een schok heet defibrilleren.

Hoe werkt een AED? *

Zodra je op de aan-knop drukt, begint er een stem te praten die je precies vertelt wat je moet doen. Iedereen mag een AED bedienen. Wel is het handig om in een reanimatiecursus te oefenen hoe je een AED gebruikt. Zo ben je zeker van je zaak als het er op aan komt. Bij een hartstilstand moet er een AED binnen 6 minuten worden gebruikt voor de grootste overlevingskans.

Reanimatienetwerk HartslagNu

Onze AED is aangemeld bij het oproepsysteem dat werkt via 112 maakt daarmee deel uit van het reanimatienetwerk van HartslagNu. Daar zijn gecertificeerde (vrijwillige) hulpverleners op aangesloten, die bij nood opgeroepen worden. Zij krijgen de pincode zodra ze worden opgeroepen voor een reanimatie binnen een cirkel van 500 meter rondom onze AED. Idealiter komen daar 2 of 3 hulpverleners op af. 

Wat is een burgerhulpverlener? *

Een burgerhulpverlener is een vrijwilliger die kan reanimeren. Hij heeft zichzelf aangemeld bij het landelijke reanimatie oproepsysteem. Bij een hartstilstand in de buurt wordt hij opgeroepen om te reanimeren. Daarbij is een AED van levensbelang. Met een BuurtAED zorg je er voor dat burgerhulpverleners goed voorbereid bij het slachtoffer aankomen. Daarom zijn overal aangemelde AED’s nodig. Kun je zelf reanimeren? Meld je aan als burgerhulpverlener!

Ook bewoners mogen de AED gebruiken

Bij een hartstilstand moet er een AED binnen 6 minuten worden gebruikt voor de grootste overlevingskans. Daarom mag iedereen een AED gebruiken. Omdat bewoners vaak nog sneller ter plaatse kunnen zijn dan de hulpverleners, beschikken alle bewoners over de pincode. Bewoners die kunnen reanimeren weten al wat ze dan te doen staat. En mocht dat niet zo zijn en er nog geen hulpverleners aanwezig zijn, dan geeft de AED zelf gesproken instructies zodat je - ook als je niet kunt reanimeren - ook als leek direct kunt beginnen met de reanimatie. Want iedere seconde telt. 

Onze AED-actie

Het benodigde bedrag voor de AED is bij elkaar gebracht met donaties met hulp van een AED-actie die de bewonersvereniging heeft gehouden op de website van de Hartstichting. Veel bewoners hebben gedoneerd en Monumental, het bedrijf dat Awakenings organiseert in Spaarnwoude Houtrak, heeft tot slot het ontbrekende bedrag aangevuld.

* Bron: buurtaed.nl/veelgestelde-vragen