De bewonersvereniging

In 2017 is de bewonersvereniging geformaliseerd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de belangen van de bewoners van Zijkanaal F op verschillende terreinen (zie onze agenda) zoals infrastructuur, (onderhoud van) het groen en overlast, waaronder geluidsoverlast.

Onze geschiedenis

De vereniging is halverwege de jaren vijftig opgericht. Er was destijds veel te doen voor de bestuursleden. En dat is nu nog steeds zo.

Ligplaatsen

Het water en de ligplaats waren van Rijnland, maar op verzoek van de bewoners werd het liggeld geïnd door de gemeente. Het waren dan wel legale ligplaatsen maar dat wou niet zeggen dat alle overheden automatisch rekening hielden met de bewoners (en eigenlijk is dat vandaag de dag nog steeds iets dat met enige regelmaat terugkomt).

Er was aanvankelijk nog geen weg, die is uiteindelijk wel aangelegd maar was oorsponkelijk eigendom van de bewoners en dus geen openbare weg. Het waterpeil van de Haarlemmermeer daalde halverwege de 70-er jaren flink met het verplaatsen van het nieuwe gemaal en zo ontstonden er tuinen. De electriciteit ging eind jaren tachtig van boven naar onder de grond, er kwam aardgas en riolering. Bewoners konden in de jaren 90 de grond kopen voor een hele schappelijke prijs.

Allemaal zaken waar de bewonersvereniging een belangrijke rol in speelde. Het logo onderaan de pagina is door de voorzitter van destijds, Willy Lohman getekend.

Geluidsoverlast

kaart van Zijkanaal F met de bronnen van de aanwezige geluidsoverlast

Industrielawaai

Na de roerige eerste decennia leek het even rustig te worden voor de bewonersvereniging. Dat veranderde toen de Provincie in 2015 de geluidsnorm ging ophogen voor de woningen direct naast Westpoort. Deze vallen binnen de geluidscontouren van het industriegebied en onze woningen horen daarbij. De bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend en we zijn uiteindelijk in beroep gegaan bij de Raad van State. Wel op persoonlijke titel van een bewoner, om te voorkomen dat de vereniging niet belanghebbend verklaard zou worden. Om dat voortaan te voorkomen staat de vereniging sinds 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het beroep is destijds ongegrond verklaard, maar we weten dankzij de uitspraak wel dat er in een woonboot sprake moet zijn van een ‘aanvaardbare geluidsbelasting’ en dat het woon- en leefklimaat van de bewoner mag niet worden aangetast. En daarmee zijn we via een omweg toch aangeland bij een binnennorm van 35 dB(A). Het artikel van Cor Goudriaan in Vlot gaat hier op in.

Festivallawaai

Voor het recreatieschap Spaarnwoude is het tegenwoordig noodzakelijk om zelf inkomsten te genereren. Daarom zijn er drie festivaldagen toegestaan in Spaarnwoude Houtrak voor grootschalige dance-evenementen. Twee daarvan worden door de gemeente vergund aan Awakenings en de derde aan Wooferland. Veel omwonenden ervaren veel overlast van het festivallawaai en de bezoekersstromen. Een groot deel van Spaarnwoude Houtrak is alles bij elkaar een dikke maand in de zomer afgesloten voor publiek.

Toen Amsterdam besloot om in Westpoort een nieuwe evenemententerrein te ontwikkelen dat gericht is op grootschalige dancefestivals, was dit aanleiding voor de bewonersvereniging om samen met een aantal andere bewonersinitiatieven uit de omgeving GEEN N1 op te richten, een vereniging die zich richt op het voorkomen van geluidsoverlast door festivallawaai in de woonomgeving.

Inmiddels hebben we bereikt dat de bestuursrechter ons belanghebbend heeft verklaard bij festivallawaai op ca. 2 km afstand en de burgemeester van Amsterdam zelfs bewoners op 4 km afstand. Dus dat is voor ons van toepassing op Spaarnwoude Houtrak, N1, de Polderheuvel en Ruigoord.

Een uitgebreid overzicht van al onze activiteiten staat onder Agenda.

Relaties

Onze bewonersvereniging onderhoudt contacten met Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, het recreatieschap Spaarnwoude, de wijkagent, de gebiedsmanager, ambtenaren, raadsleden en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.

Leden ontvangen regelmatig onze nieuwsbrief.