Geluidsnormen zijn er om excessen te voorkomen, ze helpen niet voor een leefbare samenleving (klankbord.nu)

Meetresultaten omgevingslawaai Halfweg

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) meet bij ons het omgevingsgeluid met professionele en geijkte apparatuur op 5 meter hoogte. De software van Munisense geeft een 24-uurs gemiddelde (Lden) gemeten van 10 september - 14 januari van 58 dB (57 db zonder het vuurwerklawaai van oudejaarsnacht).

  10/09 - 14/01 Norm
Overdag (07:00 - 19:00) 56 dB 50 dB
Avond (19:00 - 23:00) 55 dB 45 dB
Nacht (23:00 - 07:00) 49 dB 40 dB
Dagelijks (00:00 - 24:00) 58 dB  

De cijfers in bovenstaande tabel zijn gemiddelden over de periode van 10/09/2021 - 14/01/2022. In de grafiek zijn diverse dagen zichtbaar met daggemiddelden boven de 60 dB (rode lijn).

Er bestaat geen wettelijk omgevingsnorm. Er wordt alleen gekeken per geluidscategorie. De nieuwe omgevingswet adviseert om gestapelde bronnen mee te wegen. Wat dat uiteindelijk gaat betekeken voor ons omgevingslawaai is nog niet duidelijk. Voor onze vergelijking gaan we uit van de wettelijke norm voor industrie. Het gaat uiteindelijk om de beeldvorming want juridisch kunnen we hier toch niets mee.

De wettelijke geluidsnorm voor industrie gaat uit van aparte daggemiddelden voor overdag, 's avonds en 's nachts. Omdat bij ons vliegtuiglawaai dominant is en we met Amsterdam in gesprek zijn over windmolenlawaai, is in dat kader het huidige jaargemiddelde van het gestapelde geluid ook interessant. Want voor zowel vliegtuiglawaai als windmolenlawaai geldt het 24-uurs jaargemiddelde.

Op de gevel gemeten geluidswaarden van een bepaald moment hebben voor vliegtuiglawaai en windmolens geen juridische status meer. Als burger kan je dan ook niet meer naar de rechter stappen met een overschrijding van de norm op (1) je gevel op (2) bepaalde momenten. Het aantal decibel dat door de pieken van het vliegtuiglawaai bij onze woonboten wordt veroorzaakt en dat zich duidelijk onderscheidt met 80 tot soms wel 90 dB en daarmee ook goed zichtbaar is in de daggrafieken van onze geluidsmetingen, wordt gewoon uitgesmeerd over een jaar. Dat is wel zo makkelijk voor Schiphol. Er kan op die manier eenvoudig berekend worden hoeveel vliegtuiglawaai wij er dat jaar nog bij kunnen hebben. Sowieso telt de hoogste punt van een piek niet echt mee - voor ons natuurlijk wel want dat is vet hard - maar rekenkundig is dat slechts een momentopname.

De criteria voor vliegtuigoverlast worden tegenwoordig aangegeven op basis van de preferente routing. En die routing wordt besloten in klein comité en is daarmee niet transparant voor bewoners.

Het resultaat is dat er in de praktijk niet meer gehandhaafd kan worden op een geluidsnorm. Want de overschrijding is altijd pas achteraf, als het jaar voorbij is. En dan zijn er altijd wel niet te voorziene oorzaken aan te wijzen. Wij pleiten daarom om flinke veiligheidsmarges, zodat er ruimte is voor het onvoorziene en zodat de gevolgen daarvan niet bij de burgers worden neergelegd.

Het 24-uurs gemiddelde van - op dit moment - 58 dB(A) omgevingsgeluid kan gekwalificeerd worden als een zeer slecht akoestisch leefklimaat. Het vliegtuiglawaai is daar uiteraard niet alleen schuldig aan, maar het is wel dominant met de clusters van hoge pieken in het geluid.

Zie ook de kaart met het akoestisch leefklimaat rondom Schiphol waarin een gemiddelde van 53 dB gekwalificeerd wordt als 'Zeer slecht'.

Sinds corona wordt er minder gevlogen. Voor corona werd er grofweg twee keer zoveel gevlogen als nu. Er waren bij ons altijd wel (meer of minder) vliegtuigen te horen. Nu is het af en toe stil wat betreft vliegtuigen. Als er weer meer gevlogen gaat worden zullen de geluidswaarden uiteraard stijgen.

Ga direct naar de meetresultaten per dag onderaan op deze pagina

Geluidsopnamen

Last van het vliegtuiglawaai?

Doe een melding op vliegherrie.nl als je last hebt van vliegtuiglawaai. Je kunt zo vaak melden als je wilt.

Last van de nachtvluchten? Teken de petitie op stopnachtvluchten.petities.nl

Opvallend

  • De geluidsbelasting bevindt zich structureel vooral boven de norm (en in mindere mate eronder) met regelmatig uitschieters die ook de door Schiphol gehanteerde grenswaarde van 60 dB(A) overschrijden. Dit betreft de rode lijn in de grafiek.
  • De passerende vliegtuigen zijn in de details van de grafieken goed te zien zoals in de volgende (willekeurige) voorbeelden waarbij er al vroeg in de ochtend werd gevlogen:
  • Het omgevingsgeluid heeft een verschil tussen de lage en midden/hogetonen van rond de 10 -15 dB met uitschieters richting de 20 dB. Dat betekent dat er in verhouding veel laagfrequent geluid is. 's Nachts zal dat waarschijnlijk vooral komen van de A9 en van Westpoort. Overdag neemt het aantal dB(C) gelijk toe met het vliegtuiglawaai in dB(A). Dit kan je terugzien in de statistieken t/m 28 september. Na die datum concentreren we ons in de statistieken op de LAeq,T-waarden om het vliegtuiglawaai te volgen.
  • De tijdstippen van het vliegtuiglawaai zijn dit moment (met de nasleep van de lockdown) meestal 's ochtends van 7:00 tot 9:00 uur, daarna weer 's middags rond 13:00 uur of van 12:00 tot 16:00 en dan weer 's avonds vanaf 18:00 tot 20:00 uur of (heel veel) later. Het lawaai begint ook met enige regelmaat 's ochtends (ruim) voor 7 uur.
  • Bijvangst: house/technofestival STRAF_WERK op 25 september was goed hoorbaar binnenshuis vanaf ca. 20.00 tot 23:00 uur. Het soort geluid wijkt in de grafiek zichtbaar af van het reguliere geluid maar dat is niet terug te zien in een hoger aantal decibel. Ondertussen waren in die periode wel (non-stop) binnenshuis duidelijk hoorbare bassen aanwezig. In de onderstaande geluidsopnamen is het verschil tussen het geluid tijdens het festival op zaterdagavond en de avond ervoor duidelijk hoorbaar: In werkelijkheid klonk het festivallawaai met de diepe bassen dus anders dan in de geluidsopname, maar het ritme van de bassen is wel hoorbaar. Ook is het verschil in lawaai goed hoorbaar tussen beide opnames.

Op de site van Nomos staat een overzicht van de locaties waar vliegtuiglawaai wordt gemeten. Nomos is een onderdeel van Schiphol.

Geluidsgrafieken per dag

2021 Min dB(A) Max dB(A) Gem dB(A)1
27 november 30 79 53
26 november 30 82 54
25 november 31 78 54
24 november 29 79 55
23 november 35 76 54
22 november 40 76 54
21 november 32 75 53
20 november 29 79 55
19 november 31 78 54
18 november 30 83 57
17 november 34 79 54
16 november 27 76 54
15 november 31 69 48
14 november 32 71 49
13 november 34 82 51
12 november 34 82 51
11 november 31 80 55
10 november 33 80 56
9 november 33 82 55
8 november 32 79 56
7 november 33 74 53
6 november 33 82 57
5 november 37 88 54
4 november 39 76 53
3 november 32 79 52
2 november 34 77 52
1 november 40 85 58
31 oktober 33 76 54
30 oktober 36 81 58
29 oktober 41 81 59
28 oktober 36 80 57
27 oktober 38 80 57
26 oktober 34 88 57
25 oktober 35 75 55
24 oktober 33 79 56
23 oktober 44 78 57
20 - 22 oktober Geen metingen vanwege storm
19 oktober 34 80 57
18 oktober 32 79 56
17 oktober 32 79 55
16 oktober 30 77 55
15 oktober 35 73 53
14 oktober 33 80 54
13 oktober 36 77 52
12 oktober 34 78 54
11 oktober 39 81 53
10 oktober 35 73 50
9 oktober 39 81 53
8 oktober 29 77 54
7 oktober 35 79 55
6 oktober 13 79 54
5 oktober 12 86 58
4 oktober 13 80 58
3 oktober 35 80 58
2 oktober 14 80 60
1 oktober 44 78 58
30 september 12 78 56
29 september 37 77 55
28 september 32 80 56
27 september 30 80 56
26 september 32 79 53
25 september 31 79 54
24 september 29 79 56
23 september 33 86 56
22 september 30 78 54
21 september 31 72 52
20 september 35 76 53
19 september 36 77 52
18 september 31 78 53
17 september 32 80 53
16 september 31 76 53
15 september 30 77 52
14 september 37 79 52
13 september 33 81 55
12 september 31 75 52
11 september 33 79 54
10 september 31 77 53

1 Gemiddelde over 24 uur

Legenda

MAAT LIJN CAT 7-191 19-231 23-71
LAeq,T rood dB(A)3 50 45 40
LAFmax2 dgroen dB(A)3 70 65 60
LCeq,T lgroen dB(C)4 -5 -5 -5

1 Max aantal decibel in dagdeel volgens standaard toetsingskader

2 Piekbelasting

3 Midden en hoge tonen

4 Lage tonen

5 Er bestaat (nog) geen norm voor lage tonen

Aandachtspunt: in 2016 hebben de meeste van onze woonboten een ophoging van de standaardnorm van 3 -5 dB gekregen voor industrielawaai afkomstig van Westpoort. Dat betreft de rode lijn in de statistieken. Het is niet te onderscheiden in bovenstaande grafieken wat industrielawaai is en wat andere geluidsbronnen zijn (zoals vliegtuiglawaai) waarvoor de hogere norm niet geldt.