Geluidsnormen zijn er om excessen te voorkomen, ze helpen niet voor een leefbare samenleving (klankbord.nu)

Meetresultaten omgevingslawaai Halfweg

Geluidsgrafieken

Gemeten door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) met professionele en geijkte apparatuur op 5 meter hoogte.

2021 Min dB(A) Max dB(A) Gem dB(A)1
17 oktober 32 79 55
16 oktober 30 77 55
15 oktober 35 73 53
14 oktober 33 80 54
13 oktober 36 77 52
12 oktober 34 78 54
11 oktober 39 81 53
10 oktober 35 73 50
9 oktober 39 81 53
8 oktober 29 77 54
7 oktober 35 79 55
6 oktober 13 79 54
5 oktober 12 86 58
4 oktober 13 80 58
3 oktober 35 80 58
2 oktober 14 80 60
1 oktober 44 78 58
30 september 12 78 56
29 september 37 77 55
28 september 32 80 56
27 september 30 80 56
26 september 32 79 53
25 september 31 79 54
24 september 29 79 56
23 september 33 86 56
22 september 30 78 54
21 september 31 72 52
20 september 35 76 53
19 september 36 77 52
18 september 31 78 53
17 september 32 80 53
16 september 31 76 53
15 september 30 77 52
14 september 37 79 52
13 september 33 81 55
12 september 31 75 52
11 september 33 79 54
10 september 31 77 53

1 Gemiddelde over 24 uur

Legenda

MAAT LIJN CAT 7-191 19-231 23-71
LAeq,T rood dB(A)3 50 45 40
LAFmax2 dgroen dB(A)3 70 65 60
LCeq,T lgroen dB(C)4 -5 -5 -5

1 Max aantal decibel in dagdeel volgens standaard toetsingskader

2 Piekbelasting

3 Midden en hoge tonen

4 Lage tonen

5 Er bestaat (nog) geen norm voor lage tonen

Aandachtspunt: in 2016 hebben de meeste van onze woonboten een ophoging van de standaardnorm van 3 -5 dB gekregen voor industrielawaai afkomstig van Westpoort. Dat betreft de rode lijn in de statistieken. Het is niet te onderscheiden in bovenstaande grafieken wat industrielawaai is en wat andere geluidsbronnen zijn (zoals vliegtuiglawaai) waarvoor de hogere norm niet geldt.

Geluidsopnamen

Last van het vliegtuiglawaai?

Doe een melding op vliegherrie.nl als je last hebt van vliegtuiglawaai. Je kunt zo vaak melden als je wilt.

Last van de nachtvluchten? Teken de petitie op stopnachtvluchten.petities.nl

Opvallend

  • De geluidsbelasting bevindt zich structureel vooral boven de norm (en in mindere mate eronder) met regelmatig uitschieters die ook de door Schiphol gehanteerde grenswaarde van 60 dB(A) overschrijden. Dit betreft de rode lijn in de grafiek.
  • De passerende vliegtuigen zijn in de details van de grafieken goed te zien zoals in de volgende (willekeurige) voorbeelden waarbij er al vroeg in de ochtend werd gevlogen:
  • Het omgevingsgeluid heeft een verschil tussen de lage en midden/hogetonen van rond de 10 -15 dB met uitschieters richting de 20 dB. Dat betekent dat er in verhouding veel laagfrequent geluid is. 's Nachts zal dat waarschijnlijk vooral komen van de A9 en van Westpoort. Overdag neemt het aantal dB(C) gelijk toe met het vliegtuiglawaai in dB(A). Dit kan je terugzien in de statistieken t/m 28 september. Na die datum concentreren we ons in de statistieken op de LAeq,T-waarden om het vliegtuiglawaai te volgen.
  • De tijdstippen van het vliegtuiglawaai zijn dit moment (met de nasleep van de lockdown) meestal 's ochtends van 7:00 tot 9:00 uur, daarna weer 's middags rond 13:00 uur of van 12:00 tot 16:00 en dan weer 's avonds vanaf 18:00 tot 20:00 uur of (heel veel) later. Het lawaai begint ook met enige regelmaat 's ochtends (ruim) voor 7 uur.
  • Bijvangst: house/technofestival STRAF_WERK op 25 september was goed hoorbaar binnenshuis vanaf ca. 20.00 tot 23:00 uur. Het soort geluid wijkt in de grafiek zichtbaar af van het reguliere geluid maar dat is niet terug te zien in een hoger aantal decibel. Ondertussen waren in die periode wel (non-stop) binnenshuis duidelijk hoorbare bassen aanwezig. In de onderstaande geluidsopnamen is het verschil tussen het geluid tijdens het festival op zaterdagavond en de avond ervoor duidelijk hoorbaar: In werkelijkheid klonk het festivallawaai met de diepe bassen dus anders dan in de geluidsopname, maar het ritme van de bassen is wel hoorbaar. Ook is het verschil in lawaai goed hoorbaar tussen beide opnames.

Door de coronacrisis verwacht de Rijksoverheid tot 2022 of 2023 minder vluchten op Schiphol.

Op de site van Nomos staat een overzicht van de locaties waar vliegtuiglawaai wordt gemeten. Nomos is een onderdeel van Schiphol.