Agenda

De bewonersvereniging houdt zich bezig met de volgende projecten:

Baggeren

De laatste keer dat er gebaggerd is was in de jaren 70 toen het gemaal werd verplaatst en het Zijkanaal werd omgelegd. De meeste woonarken zijn toen van hun plek geweest. De legger heeft op dit moment de vereiste diepte van 3 meter, maar er zijn ook plekken waar de bagger zich ophoopt in hoeken of achter uitstekende delen van de oever. Hierover zullen we weer het gesprek moeten aangaan met Rijnland.

Loswal

Aan het begin van de Westzijde is een open terrein van Rijnland waar een loswal ligt. Het is belangrijk dat we deze behouden. Bij onderhoud aan onze woonarken of de steigers en meerpalen, moet er groot materieel aangevoerd kunnen worden. Dat kan niet altijd onder de brug door, dus dan hebben we de loswal hard nodig. De vereniging zet zich dus in voor het behoud van de loswal.

GEEN N1

Onze vereniging is lid van GEEN N1, een vereniging die zich richt op het voorkomen van geluidsoverlast door festivallawaai in onze woonomgeving. Jaarlijks vinden er twee grootschalige dance-evenementen plaats in Spaarnwoude Houtrak dat grenst aan Zijkanaal F. Dat betekent drie dagen overlast. Awakenings, het enige 100% technofestival ter wereld, geeft met 40.000 bezoekers per dag de meeste geluid- en bezoekersoverlast. Wooferland is vele malen kleiner maar is de laatste jaren wel gegroeid wat betreft geluidsoverlast. Onze leden geven aan dat de overlast meer beperkt moet worden dan nu het geval is.

Onderhoud van de wegen

Onze vereniging houdt een oogje in het zeil bij de staat van de wegen rondom het Zijkanaal F. De weg langs de noorzijde dreigde onlangs in het water te zakken, en is op ons herhaalde aandringen uiteindelijk door het recreatieschap hersteld.

Afgelopen winter bleek dat wij niet voorkwamen in het strooiplan van de gemeente. Wij ondernemen dan actie.

Ruimte voor voetgangers

Nog de gemeente Haarlemmerliede nog de gemeente Haarlemmermeer hebben oog voor voetgangers. Als de secretaris van onze vereniging naar onze voorzitter gaat, dan is de kortste weg om te lopen over het fietspad. Maar daar maken wielrenners de dienst uit. En er is geen alternatief. De overheid dwingt je zo om met de fiets of de auto te gaan. Onze vereniging maakt zich sterk voor veilige ruimte voor voetgangers in onze woonomgeving.

Kruising Westzijde

De gemeente heeft onlangs een besluit genomen om het fietspad dat kruist met de Westzijde, voorrang te geven. Daar heeft onze vereniging bezwaar tegen gemaakt. Onze (assistent) gebiedsmanager heeft dit opgepakt en gezorgd dat de uitvoering van het besluit gepauzeerd wordt. Ondertussen zijn we in gesprek over een oplossing.

Voet/fietspad tussen station en Droompark

Voor de gasten van Droompark die zijn aangewezen op het OV, ontbreekt een voet- en fietspad. Daarom lopen ze vaak over de Wethouder van Essenweg. En duiken dan ineens in de onoverzichtelijke bocht op voor je auto.

De gasten met hun rolkoffers die via de Westzijde lopen naar station en Droompark geven ook overlast voor de bewoners.

Onze vereniging dringt bij het recreatieschap aan op een oplossing.

Uitbreiding P&R-terrein

Onze vereniging neemt deel aan het 'werkatelier' waarin we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de uitbreiding P&R-terrein bij het station. De opties die op dit moment onderzocht worden zijn:

  • Parkeren op het weiland tegenover het station;
  • Parkeren in de bocht rechts van de Wethouder van Essenweg direct na de spoorwegovergang;
  • Een extra parkeerdek op de huidige parkeerplaats.

Speedbootjes, zwemmers en hangjongeren

Zodra het mooi weer is komen de jongetjes met hun speedbootjes het kanaal op varen. Zonder enig idee van de max snelheid van 6 km p/u en de overlast van de golven voor de woonboten als ze hard langsvaren. Ze presteren het zomaar om uren lang rondjes te varen voor je woonark. De politie staat aan de kant of komt uitgerekend als ze net weer weg zijn.

Zwemmers bij het witte bruggetje maken veel kabaal maar er is wel verschil tussen het geluid van spelende schoolkinderen of jongeren met hun boomboxen. Die laatste trekken zich nergens wat van aan.

Stremming van de doorvaart naar de ringvaart

Door het werk aan de Nieuwe N200 zijn de sluisjes gestremd en is het verboden om in en uit het kanaal te varen. Dat is zo sinds voorjaar 2019. Toen zijn er afspraken gemaakt met bewoners en onze vereniging. Gevolg daarvan was dat er in overleg een steiger is aangelegd voor de bewoners van het Zijkanaal F. Die is afgesloten met een hek. Er is geen camerabewaking en ook geen elektra. Een bewoner heeft daar achteraf over geklaagd. Er zijn gelukkig ook bewoners die zonder probleem met hun boten gebruik maken van de aanlegsteiger. Inmiddels zijn we een jaar verder en is de doorvaart nog steeds afgesloten. Dat is een tegenvaller voor de bewoners die met hun plezierboten op stap willen.

Berenklauwen

Ieder jaar hebben we weer meer berenklauwen in onze woonomgeving. Ze staan met name op het terrein van Rijnland. De reuzenberenklauw staat op de lijst met verboden exoten, dus Rijnland is verplicht ze te bestrijden maar het blijft bij 2 keer per jaar maaien van een deel van de berenklauwen. De rest blijft staan, bloeiend en daarna vol zaad. En neemt de plaats in van inheemse planten. Een lichte aanraking van de brandharen op de stengel en de bladeren, kan in combinatie met zonlicht brandblaren veroorzaken.

Vind je ook dat Rijnland dit eindelijk eens grondig moet aanpakken? Help ons dan en doe een melding op www.rijnland.net/uw-loket/meldpunt over het grote aantal berenklauwen in onze woonomgeving en dat ze verplicht zijn deze te verwijderen.

Meer over de berenklauw op tuintips van een hovenier en Wikipedia. Voor de liefhebber staat er een lijvig stuk op wikiwijs.nl.

Beheer AED

De bewonersvereniging is de eigenaar en beheerder van de AED. Als de AED is gebruikt bij een reanimatie, krijgen we de kosten vergoed. De kosten declareren we dan bij de ambulancevoorziening in jouw regio. De kosten voor stroom voor de AED-buitenkast zijn 35 tot 40 euro per jaar. Dankzij het service- en onderhoudspakket dat we bij BuurtAED hebben gekregen, worden eventuele kosten in het geval van storing of materiaalkosten 5 jaar lang vergoed.